Kan een gietvloer over een bestaande vloer geplaatst worden zonder uitbraak?

Kan een gietvloer over een bestaande vloer geplaatst worden zonder uitbraak?

Een gietvloer kan vaak zonder probleem op een bestaande vloer worden aangebracht. Elk type van vastliggende ondergrond is van toepassing, zolang het droog en draagkrachtig is.

Uiteraard is expertise vereist in de voorbereidende werken. Dit proces dient secuur te worden doorlopen zodat elke kans op vocht of scheurtjes wordt uitgesloten. Een vochtmeting wordt door de projectleider uitgevoerd en wanneer deze onder het toelaatbare tolerantieniveau ligt, kunnen de werken ingepland worden.

Is dit niet het geval, dan wordt er naar een dieperliggende reden gezocht. Bovendien worden poreuze of korrelige ondervloeren niet getolereerd, ook al is er een bestaande tegel over geplaatst. In het laatste geval kan dochteronderneming Subfloors eventueel uitkomst bieden.